Nước Vĩnh Hảo 500ml

Nước Khoáng Vĩnh Hảo 500ml giúp bảo vệ sức khỏe của bạn, có vị khoáng nhẹ không tạo vị nhẵn nên rất dễ uống, bạn nên uống từng ngụm không nên uống vội vàng sẽ không tốt cho sức khỏe